ҚазақтыңҚызЖібегіЖүсіпбектеатрындақонақта!

<

 

 
Кино және театр актрисасы, Қазақ КСР Еңбексіңіргенартисі, Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, ҚұрметжәнеПарасатордендерініңиегері, ҚазақстанРеспубликасыныңмәдениетсаласындағымемлекеттікстепендиясыныңиегері - ӨтекешоваМеруертҚаратайқызытеатрғаарнайыатбасынбұрды. Қазақкиносындағышоқтығыбиік, қайталанбасҚызЖібекбейнесі – мәңгіліксұлулық пен таланттыңкөркемүйлесіміне, қазаққыздарыныңкөркемэталонынаайналды. Ғұмырынұлттықөнергеарнаған талант иесіМеруертҚаратайқызы театр ұжымыменкездесіп, сұхбатқұрып, жылылебізінбілдірді.