БұқарЖыраумузейітеатрда!

 

9 мамыр – ҰлыЖеңісКүнінеорай, театр фойесіндеБұқаржыраумузейіҰлыОтансоғысыкезінненсақталғанқұндықағаздар мен тарихидеректердікөрермендергеұсынды. Сондай-ақ, тағылымы мол көрмеұйымдастырып, екіжақтыәріптестіктіңжарқынүлгісінкөрсетебілгенБұқарЖыраумузейіұжымынажәнебасшысыЕрболМәтіұлынаалғысбілдіреміз!