Театр сыншысықонақта

 

 

 

Л.Разумовскаяның “Қымбатты Елена Сергеевна” /психологиялық драма/ қойылымыныңпремьерасына Алматы қаласынанкелген театр сыншысы, өнертанумагистрі, Т.Қ.ЖүргеноватындағыҚазақұлттықөнеракадемиясыныңағаоқытушысы, АхметАйжанҚадырбайқызықатысты. Екікүнгіпремьераныңкуәсіболғанкәсібимаманспектакльдіңмаңызы мен артықшылығынатоқталакетіп, кем тұстарынтілгетиекетекетті. Сондай-ақ, сәттіқойылымныңтұсаукесеріментруппанықұттықтайкеле, шығармашылықтабыстіледі

12